Razpisi

Aktualni domači in tuji razpisi

razpis
Marjan Libnik

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, je dne 24.07.2020 objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR. Stopnja javne podpore v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa je 40 odstotkov upravičenih stroškov.

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

SPODBUDE ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 4.0

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je dne 17.07.2020 v Uradnem listu RS št. 101/2020 objavil razpis P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. Gre za produkt, katerega bodo lahko koristila podjetja v lesnopredelovalni panogi, vendar le tista, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju rabe in obdelave lesa in lesnih tvoriv, ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 03.07.2020 objavil Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme. Nepovratna sredstva do višine 9.999,000 EUR lahko pridobijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) za nakup zaščitne opreme kot so maske, razkužila, rokavice in termometri.

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

P1 plus 2020: C.19 Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 08.05.2020 objavil posebno linijo v okviru razpisa P1 plus 2020: C.19 Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19. Kredit je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem za financiranje poslovanja v obdobju epidemije. Poleg visoke, 80 % garancije SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,50 %.

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 20.03.2020 objavil javni razpis P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50 % do 1,00 %.

preberi več »
MARFIS poslovno svetovanje

Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.