Razpisi

Aktualni domači in tuji razpisi

razpis
Marjan Libnik

VAVČERJI – enostavne spodbude malih vrednosti za MSP

SPS je dne 12.02.2021 v Uradnem listu RS št 21/2021 objavil skupaj 13 vavčerskih pozivov. Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov za leto 2021.

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Slovenski podjetniški sklad je dne 09.10.2020 v Uradnem listu RS št. 139/2020 objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Razpisanih je kar 56,6 MIO EUR mikrokreditov. Posamezni upravičenec lahko prejme do 50.000 EUR ugodnega kredita. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, če so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19. Upravičenci so tudi podjetja, ki se ukvarjajo s transportom.

preberi več »
digitalna transformacija
razpis
Marjan Libnik

Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, je dne 07.08.2020 objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.500.000 EUR. Stopnja javne podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo je 40 odstotkov upravičenih stroškov.

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1.

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je dne 31.07.2020 objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1. Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjetje, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

preberi več »
MARFIS poslovno svetovanje

Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.