P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 07.10.2022 objavil nov Javni razpis, neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 EUR/podjetje. Krediti so namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi COVID 19 in za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize. Koristila ga bodo lahko podjetja z registrirano glavno dejavnostjo proizvodnje oz. predelave oz. podjetja z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in potniškega cestnega prometa. Podjetja bodo deležna tudi ugodne obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35 %.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

07.10.2022

15. 11. 2022.

kredit do 100 % upravičenih stroškov

https://www.podjetniskisklad.si/p7ce-2022-krizno-likvidnostni-kredit/

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

UGODNOST ZA PRIJAVITELJE

Pridobitev kredita omogoča podjetjem dostop do financiranja pod naslednjimi ugodnimi pogoji:

  • nižje zahteve po zavarovanju – osebno poroštvo lastnika ali druge osebe
  • nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,35 %)
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja:

  • Področje C- Predelovalne dejavnosti (razen C10.2, C11.01, C12, C20.51, C24.46, C25.4, C30.4)
  • Področje gostinstva, kulture in cestni potniški promet, in sicer naslednje dejavnosti 1, I55.2, I55.3, I56, N79, N82.3., R90 in H49.391

UPRAVIČENI STROŠKI

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja je dovoljeno financirati naložbe v OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače, zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

OSTALO

Dokazila o gospodarski škodi zaradi energetske krize: priloži se obračun električne energije ali plina ali pogonskega goriva za mesec september 2021 ali januar 2022 in september 2022;

Roki za predložitev vlog: 15. 11. 2022.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.