razpisi SPS

Slovenski podjetniški sklad in novi razpisi 2020

Leto 2020 prinaša nove izzive in nove razvojne priložnosti. Slovenski podjetniški sklad velja za razvojno naravnano institucijo s pestrim naborom razvojnih ukrepov. Tudi v letošnjem letu pričakujemo nove razpise (P7R, P7, P1 plus,…) s pomočjo katerih boste lahko uresničevali svoje poslovne zamisli.

Slovenski podjetniški sklad je že objavil nov razpis, in sicer P7R 2019 v okviru katerega so na voljo mikrokrediti za podjetja z območja problemskih območij z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območij.

Zelo kmalu pa pričakujemo tudi objavo razpisa P7. Ta oblika financiranja je v preteklosti nudila poleg ugodne obrestne mere tudi daljšo ročnost (do 5 let), moratorij na odplačilo glavnice (do 2 1/2 leta) ter nižje pogoje zavarovanja. Vrednost kredita je znašala od 5.000 € do 25.000 €, financira pa se lahko 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena ali ne opredmetena osnovna sredstva ter stroške materiala, trgovskega blaga, stroške storitev in dela. Kandidati so lahko pridobili 3 kredite po razpisu. Povpraševanje po tovrstnem produktu je bilo v pretekli sezoni izjemno veliko, tudi tokrat se pričakuje veliko zanimanje.

Za večje projekte pa bo v začetku leta 2020 na voljo razpis P1 plus – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Tudi tokrat se pričakujejo ugodne obrestne mere, ki so ob preteklem razpisu znašale 6 mesečni EURIBOR + od 0,65 % do 1,15 %, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G ) in glede na starost podjetja. Priporočamo čimprejšnje priprave za kandidiranje na prvi razpisanih rokih.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.