Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

SPIRIT Slovenija nudi spodbude do 30.000 EUR za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe: Elektronsko izmenjavo med partnerji, Digitalizacijo nastopov na sejmih, Spletne strani za tuje trge, Spletne trgovine, Produktno-prodajne videe, Krepitev kompetenc - usposabljanja.
e-storitve

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

UPRAVIČENCI

Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletne trgovine
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

OSTALO

Roki za oddajo vlog so:

  1. rok: 5. 11. 2018,
  2. rok: 1. 10. 2019,
  3. rok: 1. 10. 2020 in
  4. rok: 1. 10. 2021.

Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 70% upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.