Marjan Libnik

P1 plus 2024 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 19.04.2024 objavil javni razpis P1 plus 2024 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35 % do 0,85 %.

BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je dne 22.03.2024 objavil nov Javni razpis, BIZI LIKVIDNOST energija v skupni višini 10,5 mio EUR, za projekte odprave posledic energetske krize. Podjetja bodo pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 500.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki je fiksna in znaša 3 % za podjetja iz obmejnih problemskih območij oz. 3,5 % za podjetja iz preostalih regij.

P7K 2024 – Krizno-likvidnostni kredit

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 23.02.2024 objavil nov Javni razpis, neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 21,7 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 EUR/podjetje. Krediti so namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki je fiksna in znaša 2,00 %.

P7 2024 – MIKROKREDITI 2024

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 16.02.2024 objavil nov Javni razpis, P7 2024 – MIKROKREDITI 2024, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID banke v skupni višini 10 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 25.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki znaša 37 % del od 6 mesečni EURIBOR + 0,80 %. Kredit z ročnostjo do 5 let se zavaruje samo z menicami podjetja.

Nepovratne spodbude za sončne elektrarne in druge OVE

V okviru ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo je Borzen v Uradnem listu RS št. 109/2023 dne 27. 10. 2023 objavil javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije JP-OVE-01. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije: za proizvodnjo električne energije in toplote ter za proizvodnjo električne energije in toplote v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom električne energije in toplote. Na voljo je 80 milijonov evrov sredstev.

BIZI LIKVIDNOST

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je dne 20.10.2023 objavil nov Javni razpis, BIZI LIKVIDNOST v skupni višini 20 mio EUR, za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje. Podjetja bodo pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 500.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki je fiksna in znaša 0,5 %, za podjetja, ki so utrpela škodo iz naslova poplav oz. od 1,5 % za podjetja, ki so utrpela škodo iz naslova energetske krize.

P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 13.10.2023 objavil nov Javni razpis, P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023 v skupni višini 30 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki je fiksna in znaša 0,5 %.

P7E 2023 – Krizno-likvidnostni kredit

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 07.07.2023 objavil nov Javni razpis, P7E 2023 – Krizno-likvidnostni kredit, v skupni višini 10 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki je fiksna in znaša 2,6 %.

P7 2023 – MIKROKREDITI 2023

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 21.04.2023 objavil nov Javni razpis, P7 2023 – MIKROKREDITI 2023, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID banke v skupni višini 30 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 50.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki znaša 37 % del od 6 mesečni EURIBOR + 0,80 %. Kredit z ročnostjo do 5 let se zavaruje samo z menicami podjetja.