Odprti razpisi – podporno financiranje

V nadaljevanju povzemamo aktualno stanje na področju odprtih razpisov in možnosti pridobivanja ugodnih virov, bodisi za premagovanje likvidnostnih težav iz naslova epidemije COVID-19, bodisi za financiranje investicij.

P1 plus 2020 – Garancije sklada s subvencionirano obrestno mero:

Ukrep, ki podjetjem prinaša bodisi razvojno bodisi zgolj likvidnostno pomoč. Med pomembnejše značilnostmi oz. ugodnosti sodi:

  • Ugodna obrestna mera: od 6 mesečnega EURIBOR + 0,50 % do 6 mesečnega EURIBOR + 1,00 %
  • Garancija sklada lahko predstavlja zavarovanje od 60 % do 80 % kredita

 V okviru razpisa je na voljo posebna linijo: C.19 Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19, v okviru katere so vsa  podjetja, ne glede na dejavnost,  deležna maksimalne ugodnosti (obrestna mera: 6mEURIBOR + 0,5 % ter 80 % garancija).  

To je v navedeni situacij zelo  priporočljiv produkt. Naslednji rok  za prijavo je 20.06., zadnji rok pred začetkom počitnic pa je 05.07. V kolikor se odločate za prijavo, predlagamo da pohitite. Za umestitev v primerno kreditno garancijsko linijo in za opredelitev podrobnosti smo vam na voljo.

 

P7R – Mikrokrediti za problemska in obmejna problemska območja

Ukrep je namenjen podjetjem, s sedežem ali poslovnimi enotami na problemskih in obmejnih problemskih  območjih. Podjetja si lahko zagotovijo do 50.000 EUR likvidnih sredstev za potrebe tekočega poslovanja. Kredit z ročnostjo do 5 let se lahko zavaruje le s poroštvom lastnika podjetja, obrestna mera je 1,1 % fiksno.

 Ukrepi SID banke

SID banka je prilagodila oz. razširili svoje linije tudi na zagotavljanje likvidnostne podpore podjetjem, ki jih je prizadela epidemija COVID-19. Skupno ukrepom SID banke je, da lahko znaša minimalni znesek kredita 100.000,00 EUR. Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. Obrestna mera naj bi bila praviloma nižja od tržne (po shemi de minimis). SID banka je sprejela tudi ukrep Korona zavarovanje, poleg storitvenih, zavarujejo tudi plačilne garancije.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.