Aktualne informacije – razpoložljivost sredstev

V nadaljevanju povzemamo aktualne informacije na področju odprtih razpisov Slovenskega podjetniškega sklada in napovedane možnosti pridobivanja ugodnih virov financiranja v drugi polovici leta. Hkrati pa naj vas opomnimo, da se počasi približuje tudi rok za oddajo vlog na razpis Spirit Slovenija, za vzpostavitev ali nadgradnjo E-poslovanja, z možnostjo pridobitve nepovratnih sredstev v višini 30.000 EUR ter za obnovo namestitvenih kapacitet za podjetja s področja turizma.

P1 plus 2020 – Garancije sklada s subvencionirano obrestno mero:

Podjetja se na rok 5.9.2020 lahko prijavijo le še z upravičenimi stroški za razvojne garancije, kamor spadajo stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti investicij oz. maksimalno 200.000 EUR. Zaradi omejenih sredstev torej ni mogoče pridobiti kredita samo za obratna sredstva.

 P7R – Mikrokrediti za problemska in obmejna problemska območja

Sredstva so še na voljo. Naslednji prijavni rok je 01.09.2020. Ukrep je namenjen podjetjem, s sedežem ali poslovnimi enotami na problemskih in obmejnih problemskih  območjih. Podjetja si lahko zagotovijo do 50.000 EUR likvidnih sredstev za potrebe tekočega poslovanja. Na seznamu problemskih občin so po spremembi dodane tudi te občine: Dornava, Tišina, Žirovnica, Poljčane in Rogaška Slatina.

Nove linije Slovenskega podjetniškega sklada

SPS bo z namenom blažitve posledic epidemije COVID-19 na novo ponudil:

  • Linijo neposrednih kreditov do 50.000 EUR v okviru razpisa P7C 2020 COVID, ki bo v uradnem listu objavljena ta petek 31.07.2020 in
  • Linijo mikrokreditov preko sklada skladov v okviru razpisa P7-2 2020 COVID, ki bo predvidoma objavljena v mesecu septembru.

SPIRIT SLOVENIJA – E-poslovanje

 Podjetja lahko pridobite do 30.000 EUR nepovratnih sredstev (70 % stopnja pomoči). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja in vključuje naslednje ukrepe: Elektronsko izmenjavo med partnerji, Digitalizacijo nastopov na sejmih, Spletne strani za tuje trge, Spletne trgovine, Produktno-prodajne videe, Krepitev kompetenc – usposabljanja. Rok za oddajo vlog je 01.10.2020.

 MGRT – snovna in energetska učinkovitost v turizmu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima objavljen razpis, katerega predmet je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma. Višina sofinanciranja znaša kar do 75 %. Rok za oddajo vlog je 30.11.2020.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.