6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, je dne 24.07.2020 objavilo 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 20.000.000 EUR. Stopnja javne podpore v okviru operacije je lahko do 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

dni

NAMEN RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

CILJI RAZPISA

Povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je:

  • nosilec kmetije,
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • zadruga,
  • zavod ali
  • gospodarska družba.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov so:

  • stroški ureditve objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
  • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT;
  • splošni stroški.

 

OSTALO

Stopnja javne podpore v okviru operacije je lahko do 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Roki za predložitev vlog: 26.10.2020

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.