Aktualne informacije – razpoložljivost sredstev

V nadaljevanju povzemamo aktualne informacije na področju odprtih razpisov in napovedane možnosti pridobivanja ugodnih virov financiranja v letu 2021.

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Slovenski podjetniški sklad ima objavljen razpis P7R – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih, kjer lahko pridobite do 50.000 EUR mikrokreditov po fiksni obrestni meri 1,1 % z ročnostjo 5 let. Strošek obresti za kredit v višini 50.000 EUR z dobo 5 let znaša 1.398 EUR. Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere (produkt P1 plus 2021). Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 % z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 leti, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov. Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), kot za  investicije v novo tehnološko opremo, nakupu strojev, opreme, investicijam na področju čiste energije ter ostalim različnim investicijam v  podjetništvu in obrtništvu, ki podjetjem in obrtnikom zagotavlja uspešen nastop na trgu.  Produkt sklada bo na voljo kmalu, zato se lahko pričnejo priprave na 1. prijavni rok.

SID banka

Za spodbuditev raziskav, razvoja in inovacij nudijo nov program za izvedbo raziskovalno-razvojnega in naložbenega projekta (RRI 3), ki je namenjen samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, velikim podjetjem ter zadrugam. Prilagojen je potrebam glede na COVID-19 in ga lahko koristite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta.

SID banka še naprej nudi neposredne likvidnostne kredite podjetjem po programu SDMKV. Kredit je namenjen malim in srednje velikim ter velikim podjetjem, pri katerih je zaradi epidemije COVID-19 prišlo do izrednega izpada dohodkov in težav z likvidnostjo.

 EKO SKLAD

Eko sklad nadaljuje program dodeljevanja nepovratnih spodbud v višini 20 % ter ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb pravnih oseb. Nameni okoljskih naložb, za katere je mogoče pridobiti spodbude Eko sklada, so za učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ter naložbe, katerih prevladujoči okoljski učinek je zmanjševanje drugih emisij v zrak, kot so prašni delci, NOx, in drugih specifičnih onesnaževal, ukrepi trajnostne mobilnosti, naložbe v varstvo voda in naložbe v ravnanje z odpadki.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Tudi Slovenski regionalno razvojni sklad pripravlja nove javne razpise. Planira sredstva za spodbude v skupni višini 42.000.000,00 EUR, in sicer po programih:

  • Podjetništvo (B) v skupni višini 15.000.000,00 EUR
  • Kmetijstvo in gozdarstvo (A) v skupni višini 9.000.000,00 EUR
  • Občine (C) v skupni višini 10.000.000,00 EUR
  • Pred-financiranje (PF) v skupni višini 6.000.000,00 EUR
  • Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) v skupni višini 2.000.000,00 EUR.

Ostali ukrepi

  • SPIRIT pripravlja javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije, in sicer za prvo obdobje epidemije, za tiste, ki na prvem pozivu še niso prejeli sredstev.
  • SPS – možnost odloga plačila kreditov do 30.06.2021.
  • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k oddaji vloge za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask.
mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.