Spodbude SID banke

Pri SID banki so na voljo spodbude za financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu. V kolikor ste podjetje z najmanj 2 zaposlenimi in poslujete najmanj 2 polni poslovni leti imate možnost, da razmislite tudi v tej smeri.

SID banka nudi podjetjem ugodne kredite za izvedbo podjetniških projektov.

Program SID banke – NALOŽBE 1 omogoča: 

 • Maksimalen kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
 • Dobo kreditiranja od 6 do 20 let.
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.
 • Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Kredit lahko pridobite:

 • Če ste samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga
 • Če se bo investicija končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z investicijo lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita.
 • Če bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Sredstva se lahko namenijo za naložbe v opredmetena in ne opredmetena sredstva na področju:

 • Podjetniških projektov v vseh fazah razvoja.
 • Raziskav in razvoja z namenom spodbujanja konkurenčnosti in razvoja.
 • Spodbujanja in izboljševanja nivojev izobrazbe, znanj in upravljanja znanj ter spodbud potrebnim prekvalifikacijam ter pridobivanje specifičnih znanj.
 • Zaposlovanja težje zaposljivih oseb.
 • Varovanja okolja in energetske učinkovitosti.
 • Regionalnega razvoja.
 • Stanovanjskem področju določenim kategorijam prebivalstva.
 • Gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.