Register podjetij z visoko dodano vrednostjo

Slovenski podjetniški sklad je vzpostavil Register podjetij z visoko dodano vrednostjo, kamor vabi podjetja k vpisu.
Register podjetij z visoko dodano vrednostjo, katerega vzpostavitev je opredeljena v zakonu o spodbujanju investicij, ne ponuja le pregleda podjetij na enem mestu, ampak tudi:
  • daje podjetjem referenco in potrditev, da so visoko uspešno podjetje, kar jim lahko koristi pri izkazovanju statusa na različnih ponudbah in razpisih,
  • krepi vlogo Slovenije kot dežele uspešnih podjetij,
  • je osnova za dodelitev ugodnosti podjetjem z visoko dodano vrednostjo, pri čemer je največja trenutna neposredna korist povezana z lažjim zaposlovanjem tujcev, saj jim skrajša in olajša postopek.
Register je namenjen gospodarskim družbam:
  • ki so stare vsaj 3 leta,
  • imajo dodano vrednost na zaposlenega vsaj 50 % nad slovenskim povprečjem ali vsaj 25 % nad slovenskim povprečjem, v kolikor je hkrati letna rast števila zaposlenih vsaj 10 %
  • imajo zaposlenih več kot 20 oseb
  • imajo letni prihodek najmanj 1.000.000 EUR
  • niso v postopku likvidacije ali stečaja
  • imajo za obdobje zadnjih šestih mesecev predlagane vse obračune davčnih odtegljajev in nimajo neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.
mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.