AKTUALNI RAZPISI še pred koncem leta 2022

V nadaljevanju povzemamo aktualno stanje na področju odprtih razpisov in možnosti pridobivanja ugodnih virov za financiranje obratnih sredstev ali za financiranje investicij do konca leta 2022.

P1 plus 2022 – Garancije sklada s subvencionirano obrestno mero:

Produkt P1 plus 2022 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Med pomembnejše značilnostmi oz. ugodnosti sodi:

 • Ugodna obrestna mera: od 6 mesečnega EURIBOR + 0,35 % do 6 mesečnega EURIBOR + 0,85 %, prilagojena je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G ) in glede na starost podjetja.  
 • Garancija sklada lahko predstavlja zavarovanje od 60 % do 80 % kredita
 • do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR ( za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja)
 • ročnost do 10 let.

Na razpisu lahko kandidirajo tudi podjetja, ki so v preteklosti že prejela sredstva iz linije P1 plus. Prijavni roki so še 15.09., 01.10. in 15.10. oz. do porabe sredstev.

P1 COVID 2022

Razpis z oznako P1 COVID 2022 je namenjen podjetjem, ki so utrpela upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in si želijo zagotoviti likvidnost poslovanja z namenom omilitve posledic COVID-19 na njihovo poslovanje

Med pomembnejše značilnostmi oz. ugodnosti sodi:

 • Ugodna obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 %, ne glede na boniteto.  

Ob sedanjem EURIBOR-ju znašajo obresti za kredit 100.000 EUR z ročnost 5 let v celotni dobi samo 889,58 EUR. 

 • Garancija sklada predstavlja zavarovanje 80 % kredita
 • Znesek kredita do maximalne višine 200.000 EUR ( za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja)
 • ročnost do 5 let.

Prijavni roki so še 20.09., 05.10. in 20.10. oz. do porabe sredstev.

Energetika MSVP

Finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstva okolja. Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2021 so:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva

Posojilni pogoji

 • 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila
 • Višina posojila: Min: 100.000 €, Max: 1,0 mio €

Ukrepi SID banke

SID banka ima na voljo več namenskih linij tako za zagotavljanje likvidnostne podpore podjetjem, ki jih je prizadela epidemija COVID-19 kot tudi za potrebe investicijske aktivnosti.  Skupno ukrepom SID banke je, da lahko znaša minimalni znesek kredita 100.000,00 EUR. Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. Obrestna mera naj bi bila praviloma nižja od tržne, odvisna pa je od kreditne bonitete vlagatelja in kvalitete zavarovana. Še posebej zanimiva je linija z jamstvom EGF, kjer kreditojemalec ne potrebuje svojega jamstva, temveč koristi garancijo EGF.

PRIČAKOVANI RAZPIS – TURIZEM

V pričakovanju je nov razpis, namenjen turizmu. Predmet razpisa bodo investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva (gradnja, obnova objektov in oprema). Ciljne naložbe so naložbe v nastanitvene zmogljivosti z višjo dodano vrednostjo, in sicer za hotele, motele, penzione, gostišča, kampe, glampinge, turistične kmetije.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.