Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo nov razpis, katerega predmet je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma. Višina sofinanciranja znaša kar do 75 %.
energetska učinkovitost

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,
 • zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

UPRAVIČENCI

Prijavitelji oziroma ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD 2008):

 • 100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 • 201 (počitniški domovi in letovišča),
 • 203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 • 204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
 • 101 (restavracije in gostilne).

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

 • energetska obnova objektov in snovna učinkovitost;
 • stroški informiranja in komuniciranja,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

OSTALO

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ 75 %, za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa največ 70 %.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.