P7E 2023 – Krizno-likvidnostni kredit

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 07.07.2023 objavil nov Javni razpis, P7E 2023 - Krizno-likvidnostni kredit, v skupni višini 10 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki je fiksna in znaša 2,6 %.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

07.07.2023

15. 09. 2023.

kredit do 100 % upravičenih stroškov

https://www.podjetniskisklad.si/p7e-2023-krizno-likvidnostni-kredit/

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

UGODNOST ZA PRIJAVITELJE

Pridobitev kredita omogoča podjetjem dostop do financiranja pod naslednjimi ugodnimi pogoji:

  • nižje zahteve po zavarovanju –  za znesek kredita do 50.000 EUR so samo menice, za znesek nad 50.000 EUR je zahtevano osebno poroštvo
  • fiksna obrestna mera, 2,6 %
  • ročnosti kredita do 7 let za znesek nad 50.000 EUR, za zneske do vključno 50.000 EUR je ročnost 5 let.
  • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo

UPRAVIČENCI

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

  • ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja (do 250 zaposlenih)
  • je ustanovljen in deluje pred 01.01.2022
  • ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovničas

Pomembno: Vlagatelj mora dosegati naslednji kriterij: letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 0,5% glede na čiste prihodke od prodaje (izračun na podlagi IPI 2022: (AOP132 / AOP110) x 100);

UPRAVIČENI STROŠKI

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja je dovoljeno financirati naložbe v OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve ter INVESTICIJE, kamor sodi nakup novih strojev in nove opreme,  patentiranih pravic, licenc.

OSTALO

Med upravičene stroške NE spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin ter stroški plač.

Roki za predložitev vlog: 15. 09. 2023.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.