P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 03.03.2023 objavil nov Javni razpis, P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023, katerega razpisuje iz preostanka sredstev Sklada skladov SID banke v skupni višini 5 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 50.000 EUR/podjetje. Krediti so namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19, kar s kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019. Podjetja bodo deležna tudi ugodne obrestne mere, ki znaša 37 % 6 mesečni EURIBOR + 0,80 %.
vavcerji

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

03.03.2023

24. 03. 2023.

kredit do 100 % upravičenih stroškov

https://www.podjetniskisklad.si/p7-2-2023-covid-mikrokrediti-2023/

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19, kar s kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

UGODNOST ZA PRIJAVITELJE

Pridobitev kredita omogoča podjetjem dostop do financiranja pod naslednjimi ugodnimi pogoji:

  • nižje zahteve po zavarovanju – 8 menic
  • nižja obrestna mera (37 % 6-mesečni EURIBOR + 0,80 %)
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavi podjetje, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja (v nadaljevanju: MSP), je ustanovljen in deluje pred 01.01.2019 kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-11 oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad2. Dosegati mora bonitetno oceno izhajajoč iz S.BON-1 (Ajpes) vsaj SB7 na podlagi letnega poročila za leto 2021. Na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive koronavirusne bolezni COVID-19; kar je razvidno kot upad čistih prihodkov od prodaje za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

UPRAVIČENI STROŠKI

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja je dovoljeno financirati naložbe v OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače, zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške ter nakup nove opreme in patentiranih pravic, licenc.

OSTALO

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 24 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita z možnostjo podaljšanja do 48 mesecev.

Roki za predložitev vlog: 24. 03. 2023.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.