Nepovratne spodbude za sončne elektrarne in druge OVE

V okviru ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo je Borzen v Uradnem listu RS št. 109/2023 dne 27. 10. 2023 objavil javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije JP-OVE-01. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije: za proizvodnjo električne energije in toplote ter za proizvodnjo električne energije in toplote v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom električne energije in toplote. Na voljo je 80 milijonov evrov sredstev.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

BORZEN

27.10.2023

06. 11. 2023 dalje

odvisno od naprave

https://www.borzen.si

dni

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: pomoč) za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije in toplote brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.

UGODNOST ZA PRIJAVITELJE

Med projekti je lahko proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih, srednjih podjetij ali skupnosti OVE. V okviru prijave posameznega projekta lahko prijavitelj hkrati vključi tudi shranjevanje električne energije. Hranilnik električne energije mora biti prigrajen le k novim proizvodnim napravam.

Najvišja višina pomoči glede na nazivno moč ali kapaciteto (najpogostejši primeri):

 • A 1.1. fotonapetostna elektrarna: 180 EUR/kWe
 • A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostor: 350 EUR/kWe
 • I – hranilnik električne energije: 225 EUR/kWh

Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve Uredbe, tj. 24. junija 2023. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi Uredbe.

UPRAVIČENCI

Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oziroma poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote, in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
 • samoupravna lokalna skupnost.

Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški projekta le tisti stroški, ki:

 • so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
 • so dejansko nastali za izvedena dela, storitve in za dobavljeno blago;
 • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.

OSTALO

Roki za predložitev vlog: od 06. 11. 2023 dalje.

Zahteva ob prijavi: predložitev soglasja za priključitev proizvodne naprave na omrežje.

Predmet projekta so lahko tudi Toplotne črpalke za ogrevanje z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.