Nepovratne spodbude v letu 2022

Letos bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ponudilo gospodarstvu za skoraj še enkrat več nepovratnih sredstev kot lani, pri čemer se osredotoča predvsem na investicijske aktivnosti slovenskih podjetij. Ministrstvo letos bistveno več nepovratnih sredstev oz. subvencij usmerja v področje krepitve produktivnosti, raziskav, razvoja in inovacij ter tudi turizma.

Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij

 Namen: spodbuditi velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z manjšimi podjetji, k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij
Upravičeni stroški: stroški priprave digitalne strategije, stroški nakupa opreme (opredmetena,neopredmetena sredstva), stroški materiala in opreme, potrebne za prilagoditev osnovnih sredstev, stroški plač in zunanjih izvajalcev, posredni stroški

Upravičenci: velika podjetja v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (vključno inovativnimi start-up in scale-up podjetji

Okvirna višina sredstev: 44 milijonov EUR

Predvidena objava: predvidoma konec januarja 2022

 

 Javni razpis investicije po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2)

Namen: s podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in
dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranitev delovnih mest bomo spodbudili visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij

Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), praviloma bodo imeli prednost MSP- ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih

Okvirna višina sredstev: 30 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: intenzivnost skladno z novo karto regionalne državne pomoči, ki je še v usklajevanju pri Evropski komisiji, predvidoma od 15 % do 60 % vrednosti upravičenih stroškov, pri čemer bomo naslavljali investicije v vrednosti od 0,3 milijona do 1 milijona EUR

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

Javni razpis pomoč investicijam za večjo predelavo lesa za hitrejši prehod v
podnebno nevtralno družbo

Namen: spodbujanje investicij v povečanje kapacitet za predelavo lesa. Predelava bo fokusirana na domače vire, predvsem na račun zmanjšanja izvoza okroglega lesa. S tem bo prispevala k bistvenemu povečanju samooskrbe na področju oskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki (npr. plošče (križno lepljene, OSB, gradbene, iveral), lepljeni nosilci, stavbno pohištvo, pohištvo….), kar bo omogočalo tudi hitrejšo transformacijo določenih povezanih gospodarskih dejavnosti (npr. trajnostna gradnja z lesom…) in hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo.

Cilj: prispevati k večji domači predelavi lesa, ki bo temeljila na okolju prijaznem proizvodnem procesu in na učinkoviti rabi virov v skladu z načeli krožnega gospodarstva

Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Upravičenci: MSP

Okvirna višina sredstev: 28 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: skladno z novo karto regionalne državne pomoči, ki je še v usklajevanju pri Evropski komisiji, predvidoma od 15 % do 60 % vrednosti upravičenih stroškov

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge dalje

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

Javni razpis investicije po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2)

Namen: subvencije v podporo investicijam podjetij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Osredotočali se bomo na podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih in na drugih problemskih območjih oz. na območja, ki izkazujejo večje regionalne probleme v primerjavi z bolj razvitimi območji Slovenije s ciljem najmanj ohranjanja delovnih mest in rasti produktivnosti ob zelenem in digitalnem prehodu.

Upravičeni stroški: nakup osnovnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev

Upravičenci: MSP, praviloma prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih

Okvirna višina sredstev: 20 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: intenzivnost skladno z de minimis shemo državne pomoči, pri čemer
bomo naslavljali investicije od 100.000 EUR do 300.000 EUR

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

Javni razpis trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične pobude za dvig dodane vrednosti turizma

Namen: trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma. Investicije v nastanitvene kapacitete (hoteli, moteli, penzioni, gostišča, kampi, glampingi, turistične kmetije) od 3* naprej, v prvi vrsti obnove, deloma tudi novogradnje. Usmerjenost v energetsko in okoljsko učinkovite ter digitalne rešitve.

Upravičeni stroški: stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, opremo, inventar, energetsko sanacijo, povečanje energetske učinkovitosti ali energetske samooskrbe iz obnovljivih virov, računalniško, digitalno in IT opremo). Stroški projektne dokumentacije, študij in analiz, stroški programov izobraževanja in usposabljanja, stroški zagonskega trženja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Okvirna višina sredstev: 69 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: intenzivnost skladno z novo karto regionalne državne pomoči, ki je še v usklajevanju pri Evropski komisiji, predvidoma od 15 % do 60 % ter skladno z naložbeno shemo za MSP

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge dalje

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

Javni razpis investicije za dvig produktivnosti (Zakon o spodbujanju investicij – ZSInv)

Namen: s subvencijami v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost,

odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranitev delovnih mest bomo spodbudili visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij ter dolgoročno krepiti produktivnost slovenskega gospodarstva.

Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Okvirna višina sredstev: 88,5 milijona EUR

Višina sofinanciranja: skladno z novo karto regionalne državne pomoči, ki je še v usklajevanju pri Evropski komisiji in predvidoma MSP naložbeno shemo državne pomoči, pri čemer naslavljamo vrednost investicij med 0,5 milijona in 2 milijona EUR v dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij, med 0,5 milijona in 1 milijon EUR v storitveni dejavnosti in med 0,5 milijona in 12 milijoni EUR za predelovalne dejavnosti

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

Uvajanje krožnega gospodarstva v MSP

Namen: z različnimi subvencijami spodbujati prehoda na krožne modele poslovanja

Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva

Upravičenci: MSP

Okvirna višina sredstev: 10,8 milijona EUR

Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Vrednost investicij: še v usklajevanju

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.