Načrtovani ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja korona virusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bo uvedeni novi likvidnostni krediti. Predvideni paket ukrepov skupaj je trenutno načrtovan v višini 115 milijonov EUR.

Likvidnosti kredit P7C 

Z namenom reševanja posledic likvidnostnih težav, ki jih prinaša korona virus bo SPS 27.03.2020 objavil posebno kreditno linijo: 

 • Višina sredstev: 25 mio EUR
 • Višina kredita: 40.000 EUR do 125.000 EUR
 • Namen: odprava likvidnostnih težav
 • Prioritetni sektorji: hotelirstvo, gostinstvo, turistične storitve, dobavne verige za avtomobilsko industrijo, storitve transporta, ostala predelovalna dejavnost.
 • Zavarovanje: osebne menice lastnika ali direktorja
 • Moratorij: 4 mesece
 • Doba vračila 7 mesecev
 • Obrestna mera 1,75 % letno

 P1 plus 2020 – Dolgoročni kredit z garancijo sklada in subvencionirano OM

Linija, ki je na voljo vsako leto. Namenjena je investicijam kot tudi za financiranje obratnih sredstev. Ključni pogoji:

 • Razpisana sredstva: 80 mio EUR
 • Za investicije do 1 mio EUR, s prilagoditvijo financiranja obratnih sredstev za premagovanje korona virusa (do 100.000 EUR)
 • Panoge: vse
 • Ročnost: 10 let
 • Moratorij: 2 leti
 • Datum objave: 20.03.2020

 P7R 2020  – Mikrokrediti za problemska območja (tudi obmejna)

Na voljo so mikrokrediti do 50.000 EUR. Ključni pogoji:

 • Že objavljen razpis
 • Prvi prijavni rok 01.04.2020
 • Ročnost 5 let
 • Obrestna mera: fiksna 1,1 %
 • Zavarovanje: menice podjetja in osebnega poroka (mora imeti v lasti nepremičnino, ki je s kreditom v razmerju 1:1)

SPS je med drugim prestavil prijavni rok za razpis P4D – Spodbude za digitalno transformacijo na 01.09.2020. Ustavljena sta tudi vavčerja za digitalno strategijo kot tudi za digitalni marketing.

 O objavljenih razpisih vas bomo tekoče obveščali. Tudi o ukrepih, ki jih predvidevajo druge razvojne institucije (Slovenski regionalni razvojni sklad, SID banka).

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.