Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1.

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je dne 31.07.2020 objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1. Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjetje, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski regionalno razvojni sklad

31.07.2020

24. 08., 09. 10. 2020

brezobrestni kredit

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

dni

NAMEN RAZPISA

Namen produkta je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

UPRAVIČENCI

Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1.2.2020, so:

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema
 • Rabljena oprema
 • Novi delovni stroji
 • Rabljeni delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva
 • Administrativni stroški
 • Stroški materiala
 • Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
 • Stroški transportnih storitev
 • Stroški sejmov, reklame in reprezentance
 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom
 • Drugi operativni stroški

KREDITNI POGOJI/OSTALO

 • Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.
 • Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.
 • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00EUR, max. 50.000,00 EUR

Roki za predložitev vlog: 24. 08. in 09. 10. 2020.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.