Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 03.07.2020 objavil Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme. Nepovratna sredstva do višine 9.999,000 EUR lahko pridobijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) za nakup zaščitne opreme kot so maske, razkužila, rokavice in termometri.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

03.07.2020

31.10.2020

200 eur / zaposlenega, oz. od 1.000,00 EUR do 9.999,00 EUR / podjetje

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107

dni

NAMEN RAZPISA

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

CILJI RAZPISA

Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme.

UPRAVIČENCI

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge(v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške sodi nakup: 

  • zaščitne maske obrazne –pralne
  • zaščitne maske obrazne –za enkratno uporabo
  • zaščitne rokavice
  • razkužila
  • termometri za merjenje telesne temperature –brezstični

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020. Do sofinanciranja je upravičen nakup zaščitne opreme,ki je bil izveden znotraj obdobja upravičenosti do dne oddaje vloge. Višina pavšalnega zneska znaša največ 200 EUR na zaposlenega ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR na ravni podjetja.

OSTALO

Roki za predložitev vlog: 31.10.2020

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.