Marjan Libnik

P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Slovenski podjetniški sklad je dne 09.10.2020 v Uradnem listu RS št. 139/2020 objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Razpisanih je kar 56,6 MIO EUR mikrokreditov. Posamezni upravičenec lahko prejme do 50.000 EUR ugodnega kredita. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, če so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19. Upravičenci so tudi podjetja, ki se ukvarjajo s transportom.

digitalna transformacija

Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, je dne 07.08.2020 objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.500.000 EUR. Stopnja javne podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo je 40 odstotkov upravičenih stroškov.

Brezobrestni mikrokrediti do 50.000 EUR

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z razvojnimi institucijami pripravilo t.i. »trojček paket« finančnih ukrepov, skupno vreden 75,4 mio EUR. Gre za finančne spodbude v obliki brezobrestnih mikrokreditov za blažitev posledic epidemije COVID 19. Dva ukrepa izmed treh sta že objavljena, tretji pa bo v mesecu septembru.

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1.

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je dne 31.07.2020 objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1. Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjetje, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

P7C 2020 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO

Slovenski podjetniški sklad je dne 31.07.2020 objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gopodarstvo. Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPSa v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjetje, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

Aktualne informacije – razpoložljivost sredstev

V nadaljevanju povzemamo aktualne informacije na področju odprtih razpisov Slovenskega podjetniškega sklada in napovedane možnosti pridobivanja ugodnih virov financiranja v drugi polovici leta. Hkrati pa naj vas opomnimo, da se počasi približuje tudi rok za oddajo vlog na razpis Spirit Slovenija, za vzpostavitev ali nadgradnjo E-poslovanja, z možnostjo pridobitve nepovratnih sredstev v višini 30.000 EUR ter za obnovo namestitvenih kapacitet za podjetja s področja turizma.

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, je dne 24.07.2020 objavilo 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 20.000.000 EUR. Stopnja javne podpore v okviru operacije je lahko do 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, je dne 24.07.2020 objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR. Stopnja javne podpore v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa je 40 odstotkov upravičenih stroškov.