AKTUALNE informacije za podjetnike

V nadaljevanju povzemamo aktualno stanje na področju odprtih razpisov in možnosti pridobivanja ugodnih virov, bodisi za premagovanje likvidnostnih težav iz naslova epidemije COVID-19, bodisi za financiranje investicij.

P1 plus 2020 – Garancije sklada s subvencionirano obrestno mero:

Ukrep, ki podjetjem prinaša bodisi razvojno bodisi zgolj likvidnostno pomoč. Med pomembnejše značilnostmi oz. ugodnosti sodi:

  • Ugodna obrestna mera: od 6 mesečnega EURIBOR + 0,50 % do 6 mesečnega EURIBOR + 1,00 %
  • Garancija sklada lahko predstavlja zavarovanje od 60 % do 80 % kredita

 Točni pogoji za posameznega kreditojemalca so odvisni od kreditno garancijske linije.

 P7R – Mikrokrediti za problemska in obmejna problemska območja

Ukrep je namenjen podjetjem, s sedežem ali poslovnimi enotami na problemskih in obmejnih problemskih  območjih. Podjetja si lahko zagotovijo do 50.000 EUR likvidnih sredstev za potrebe tekočega poslovanja. Kredit z ročnostjo do 5 let se lahko zavaruje le s poroštvom lastnika podjetja, obrestna mera je fiksna, 1,1 %.

 Ukrepi SID banke

SID banka je prilagodila oz. razširili svoje linije tudi na zagotavljanje likvidnostne podpore podjetjem, ki jih je prizadela epidemija COVID-19. Skupno ukrepom SID banke je, da lahko znaša minimalni znesek kredita 100.000,00 EUR. Sprejemljive so vse vrste zavarovanj. Obrestna mera naj bi bila praviloma nižja od tržne (po shemi de minimis). SID banka je sprejela tudi ukrep Korona zavarovanje, poleg storitvenih, zavarujejo tudi plačilne garancije.

 Ostalo:

V kolikor želite uveljavljati moratorij na odplačilo kreditnih obveznosti v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) pri Slovenskem podjetniškem skladu, morate na njih nasloviti vlogo, ki je dosegljiva na njihovi spletni strani:  https://podjetniskisklad.si/sl/.

Slovenski podjetniški sklad je dne 24.04.2020 objavil zaprtje javnega razpisa P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP Zaprtje je bilo potrebno zaradi zagotavljanja sredstev za nujno potrebne ukrepe za blažitev posledic koronavirusa.

Pri Slovenskem podjetniškem skladu sta zopet na voljo Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije, katera sta bila zaradi izrednih razmer in reorganizacije delovnih procesov ter usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na ukrepe blažitve posledic koronavirusa, začasno zaprta.

O novih razpisih za izboljšanje likvidnosti vas bomo obveščali.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.