Sončne elektrarne in drugi OVE – nepovratne spodbude

Vlada RS je izdala Uredbo o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov. V septembru 2023 je predviden Javni razpis z večjimi nepovratnimi finančnimi spodbudami, predvidenih je kar 150 mio EUR.