Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, (v nadaljevanju MGRT) je dne 12.03.2021 v Uradnem listu RS št. 36/2021 objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022. Na voljo je za kar 23,8 mio EUR nepovratnih spodbud.