Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Predmet razpisa so mikrokrediti od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ročnostjo največ do 5 let in z možnostjo koriščenja moratorija na odplačilo glavnice kredita do 6 mesecev. Podjetje lahko po tem razpisu pridobi največ 2 mikrokredita. Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1%.