P7 2023 – MIKROKREDITI 2023

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 21.04.2023 objavil nov Javni razpis, P7 2023 – MIKROKREDITI 2023, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID banke v skupni višini 30 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 50.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki znaša 37 % del od 6 mesečni EURIBOR + 0,80 %. Kredit z ročnostjo do 5 let se zavaruje samo z menicami podjetja.