Razpisi

Aktualni domači in tuji razpisi

razpis
Marjan Libnik

P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 13.10.2023 objavil nov Javni razpis, P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023 v skupni višini 30 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki je fiksna in znaša 0,5 %.

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

P7E 2023 – Krizno-likvidnostni kredit

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 07.07.2023 objavil nov Javni razpis, P7E 2023 – Krizno-likvidnostni kredit, v skupni višini 10 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki je fiksna in znaša 2,6 %.

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

P7 2023 – MIKROKREDITI 2023

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 21.04.2023 objavil nov Javni razpis, P7 2023 – MIKROKREDITI 2023, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID banke v skupni višini 30 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 50.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki znaša 37 % del od 6 mesečni EURIBOR + 0,80 %. Kredit z ročnostjo do 5 let se zavaruje samo z menicami podjetja.

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

P1 plus 2023 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 24.03.2023 objavil javni razpis P1 plus 2023 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35 % do 0,85 %.

preberi več »
vavcerji
razpis
Marjan Libnik

P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 03.03.2023 objavil nov Javni razpis, P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023, katerega razpisuje iz preostanka sredstev Sklada skladov SID banke v skupni višini 5 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 50.000 EUR/podjetje. Krediti so namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19, kar s kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019. Podjetja bodo deležna tudi ugodne obrestne mere, ki znaša 37 % 6 mesečni EURIBOR + 0,80 %.

preberi več »
razpis
Marjan Libnik

P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 07.10.2022 objavil nov Javni razpis, neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 EUR/podjetje. Krediti so namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi COVID 19 in za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize. Koristila ga bodo lahko podjetja z registrirano glavno dejavnostjo proizvodnje oz. predelave oz. podjetja z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in potniškega cestnega prometa. Podjetja bodo deležna tudi ugodne obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35 %.

preberi več »
MARFIS poslovno svetovanje

Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.