Slovenski podjetniški sklad (P7R)

P7R – Mikrokrediti za problemska območja v Republiki Sloveniji.

Mikrokrediti so IZREDNO UGODNI, postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pa HITER in ENOSTAVEN, ugodnosti pa so še posebej izrazite v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %)
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 •  možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 •  stroški kredita se ne zaračunavajo 

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas. Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na prijavne roke:

 • od 01.02.2017 do vključno 01.05.2017 za upravičene stroške nastale od 01.12.2016 do 05.07.2017
 • od 01.06.2017 do vključno 01.10.2017 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.