Slovenski podjetniški sklad – P1 plus 2017

P1 plus 2017 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017. Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja.

SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Dodatne ugodnosti garancije SPSa, ki jih ne smete prezreti:

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno – garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:

+ 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov, /kreditno-garancijska linija A.1./

+ 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov /kreditno-garancijska linija A.2./

+ 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G2/kreditno garancijska linija A.3./

Ostale značilnosti produkta so tudi:

  • Višina kredita: za investicije do maximalne višine 1.250.000 EUR, za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
  • Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • ročnost kredita do 10 let,
  • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2017 do 31.12.2018, oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 15.7., 15.8., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2017.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.