RAZPIS RRA KOROŠKA

DRUGI JAVNI RAZPIS KREDITOV IN GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS KOROŠKA) za bančne kredite.

Ključni pogoji financiranja:

Najnižji znesek kredita znaša 8.000 EUR, najvišji znesek kredita  znaša 150.000 EUR.

Kredit lahko krije 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. 20 % upravičenih stroškov lahko predstavljajo obratna sredstva.

Obrestna mera je odvisna od sodelujoče banke: najnižja obrestna mera je 1,92 % p.a.

Najkrajša ročnost kredita je 8 let z možnostjo moratorija. 

Stroški odobritve kredita se razlikujejo glede na sodelujočo banko.

RRA Koroška stroškov garancije ne zaračunava.

Namen: za financiranje manjših začetnih investicij: Možen je tudi nakup rabljene opreme, nakup kombija, razen za transportna podjetja, itd. 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.