Investicijski načrti

Zagotovite si kvaliteten investicijski načrt

 

Podjetniki se vse prepogosto odločajo za investicije brez pravih podlag oz. finančnih ocen. Zavedati se moramo, da so investicije prelomnica v delovanju vsakega podjetnika. Investicija je lahko pot do začrtanega cilja, lahko pa je tudi pot do finančnega zloma. Tega nikar ne dopustite, kajti na voljo so orodja in znanja, ki vam bodo dala več informacij in bodo zato vaše odločitve boljše.

Pri nas so vam na voljo od najbolj preprostih finančnih izračunov (Npr.: Neto sedanje vrednosti – NPV, izračuna ekonomske dodane vrednosti, denarnega toka – CF, plana izkaza uspeha, plana bilance stanja, finančne konstrukcije) podprtih z grafičnimi analizami in komentarji do kompleksnih investicijskih načrtov.

Pri nas ne dobite le končnega izdelka, ampak boste deležni osebne razlage dobljenih rezultatov s strani našega svetovalca. Predvsem pa morate vedeti, da boste ne le z odličnim izdelkom, ampak z osebnim nastopom podprtim s finančnimi podatki prepričali banko v uspeh vaše investicije.

Comments are closed.